INVESTIGACIÓN

EQUIPOS de INVESTIGACIÓN

O Grupo D&I abrangue 6 equipos de investigación especializados nos ámbitos da lingüística, literatura e historia-cultura.

PROXECTOS, REDES DE INVESTIGACIÓN e FINANCIAMENTO

D&I está integrado en varias redes de investigación e conta con diversos proxectos de investigación que reciben financiamento a través de fondos autonómicos, estatais e europeos.