Investigación

FOCOS DE INVESTIGACIÓN

Os membros do grupo D&I traballan de xeito conxunto e interdisciplinario nas grandes áreas da Filoloxía Inglesa (Lingüística, Literatura e Cultura dos Países Anglófonos) e desenvolven de xeito coordinado diferentes focos de interese para a docencia e a investigación.

PROXECTOS, REDES DE INVESTIGACIÓN e FINANCIAMENTO

D&I está integrado en varias redes de investigación e conta con diversos proxectos de investigación que reciben financiamento a través de fondos autonómicos, estatais e europeos.

TESES DIRIXIDAS

Como expertos nos estudos ingleses, os membros do grupo D&I dirixen diferentes teses de doutoramento e máster no seu área de coñecemento especializado.