Benvid@s

 

Constituído en 2009, o grupo interdisciplinar Discurso e Identidade (D&I) é un grupo de investigación de referencia competitiva (ED431C2023/15, Xunta de Galicia) que nace para potenciar desde unha óptica interdisciplinaria a investigación sobre a relación discurso-identidade.

  Cunha vocación interdisciplinar, D&I reúne un conxunto de expertos en tres áreas de coñecemento dentro da Filoloxía Inglesa: lingüística, literatura e historia-cultura.

  Sacido-Romero, Jorge e Laura Lojo-Rodríguez. Gender & Short Fiction: Women’s Tales in Contemporary Britain. Londres: Routledge.

   

  Gómez González, María de los Ángeles e L. Mackenzie. Eds. The Construction of Discourse as Verbal InteractionAmsterdam: John Benjamins.

   

  Palacios González, Manuela. Ed. Migrant Shores. Irish, Moroccan & Galician Poetry. Cliffs of Moher, Co. Clare, Irland: Salmon Poetry.

  Korte, Barbara, and Lojo-Rodríguez, Laura (Eds.) Borders and Border Crossings in the Contemporary British Short Story. Palgrave Macmillan