Eventos

CONFERENCIAS
CONGRESOS, SEMINARIOS e OBRADOIROS
 • Webinario “ Texts as logico-semantic complexes, varying in organization according to fields of activity within context, impartido por Christian M.I.M. Matthiessen, 17 de febreiro de 2022.

 • Congreso “(De)Writing the Borderland: Human and Non-Human Identities”, UVigo-USC, 13-14 de xaneiro de 2022.
 • Xornada “Lob@s. Natureza-Cultura”, Facultade de Filoloxía, USC, 15 de outubro de 2021.
 • Seminario e obradoiro “Verse-Music and the Ring of Ideas: Christopher Norris on Poetry and Poetics”, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 03-06/05/2021.
 • Seminario “Virginia Woolf Beyond Words”, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2021.

 • ‘Christopher Norris. On “Creative Criticism”: Literary Theory and Poetic Practice’, seminarios e conferencias plenarias a cargo de Christopher Norris, celebrados  na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 2-5 abril 2018.
 • Workshop: ‘Eco-Fictions & Eco-Criticisms’, celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 9 de outubro 2017. Conferenciante Plenario: Stefanie Lethbridge (University of Freiburg).
 • II International Conference ‘The Discourse of Identity’, celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 8-9 de xuño de 2017. Conferenciantes Plenarios: Roman Bartosch (University of Cologne), Veronika Koller (Lancaster University), Ewa Luczak (University of Warsaw), Sara Wasson (Lancaster University).
 • Seminario “The Return of the King”. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015. Coordinadora: Cristina Mourón Figueroa.
 • XXV Encuentros de la Asociación Española James Joyce. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 29-30 de abril de 2014. Coordinadores: Teresa Caneda Cabrera (U. de Vigo), José Manuel Estévez-Saá (UDC) e Margarita Estévez-Saá (USC).
 • Second Santiago de Compostela International Workshop on Discourse Analysis (IWoDa’13)Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 19-21 de xuño de 2013. Comité Organizador: María de los Ángeles Gómez González (coordinadora), Margarita Estévez Saá, Laura Lojo Rodríguez, Susana Doval Suárez, Elsa González Álvarez, Jorge Sacido Romero, Cristina Mourón Figueroa e Teresa Sánchez Roura.
 • Seminario ‘’The Age of Theory in Perspective’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 14-18 de xaneiro de 2013. Coordinadores: José Manuel Barbeito Varela e Margarita Estévez Saá.
 • Seminario ‘A Reassessment of King Richard III: The Man and the Myth’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2011. Coordinadora: Cristina Mourón Figueroa.
 • Seminario Internacional ‘Modernism and Postmodernism in the English Short Story’Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 de outubro de 2010. Coordinador: Jorge Sacido Romero.
 • Seminario Internacional ‘The Order of Ghosts. Literature, Philosophy, Psychoanalysis’Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 16-18 de marzo de 2006. Coordinador: José Manuel Barbeito Varela.
CURSOS
 • Curso de verán ‘Estudos de xénero: A literatura en feminino/masculino’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 12-14 xullo 2006. Coordinadora: Manuela Palacios González.