INVESTIGACIÓN: FOCOS

FOCO 1: LITERATURAS DOS PAÍSES ANGLÓFONOS

Este primeiro foco de investigación céntrase no estudo das diferentes literaturas producidas nos países de falta inglesa e organízase en torno a varias liñas de investigación cun carácter máis especializado. 
 

FOCO 2: LINGÜÍSTICA

Integrado principalmente polo equipo SCIMITAR, este segundo foco de investigación céntrase no estudo da interface entre a gramática e o discurso, maioritariamente en relación coa lingua inglesa, pero tamén en comparación con outras linguas.

FOCO 3: HISTORIA E CULTURA DOS PAÍSES ANGLÓFONOS

Este terceiro foco reúne intereses investigadores centrados nos estudos culturais e históricos en lingua e literatura inglesas, incluíndo achegas ao ámbito medievalista ou aos estudos teatrais e de xénero.
.