INVESTIGACIÓN: EQUIPOS

EQUIPO LINGÜÍSTICA: SCIMITAR

Foro de cooperación internacional entre investigadores orientado ao estudo da interface entre a gramática e o discurso.

.

EQUIPO LITERATURA 2: 'ESCRITURA e XÉNERO EN IRLANDA'

O equipo reúne especialistas en poesía e narrativas irlandesas contemporáneas, así como  expertos joyceanos cuxas investigacións engarzan cos estudos de xénero.

EQUIPO LITERATURA 4: 'LITERATURA NORTEAMERICANA e POST-COLONIAL'

O Equipo Literatura 4 abrangue diversas liñas de investigación relacionadas coa literatura dos EE. UU. e a literatura postcolonial.

EQUIPO LITERATURA 1: 'DISCURSO, IDENTIDADE e LITERATURA'

As liñas de investigación do equipo conflúen no estudo da relación entre o discurso e a identidade na literatura en lingua inglesa.

EQUIPO LITERATURA 3: 'RELATO DE MULLERES NO REINO UNIDO'

O equipo centra o seu labor investigador ao redor da literatura escrita por mulleres no Reino Unido e a relación entre xénero literario e autoría feminina.

EQUIPO HISTORIA-CULTURA

Este equipo reune intereses investigadores centrados nos estudos culturais e históricos en lingua e literatura inglesas, incluíndo achegas ao ámbito medievalista ou aos estudos teatrais e de xénero.