Manuela Palacios González 

Manuela Palacios González é Profesora Titular de Literatura Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela (USC). Dirixiu seis proxectos de investigación financiados polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades e centrados no estudo da literatura irlandesa e galega contemporánea, editando e coeditando varios libros en relación con esta liña de investigación: Pluriversos (2003), Palabras extremas (2008), Writing Bonds (2009), Creation, Publishing and Criticism (2010), To the Winds Our Sails (2010), Forked Tongues (2012), Six Galician Poets (2016), Migrant Shores (2017), Ανθολογία Νέων Γαλικιανών Ποιητών – Antoloxía De Poesía Galega Nova (2019), Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies (Estudios Irlandeses, 15.2, 2020). Así mesmo, é autora da monografía Us & Them: Women Writers’ Discourses on Foreignness (2023). Outras publicacións inclúen traducións de poesía e ficción europea e árabe (Los ritos de los sentidos, Vello ceo nórdico, Cara ao faro), monografías sobre a imaxinería pictórica en Virginia Woolf e Richard III de Shakespeare, así como artigos sobre ecocrítica. Desde 2020 é membro do College of Expert Reviewers da European Science Foundation.

 

@: manuela.palacios@usc.es

http://irgal.es/ 

PUBLICACIÓNS REPRESENTATIVAS:

Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies (co-editado con Margarita Estévez Saá e Noemí Pereira Ares) (2020). Special Issue Estudios Irlandeses 15.2 (2020). ISSN: 1699-311X. https://doi.org/10.24162/EI.

“Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol” (Co-escrito con María Xesús Nogueira Pereira). Oceánide, 13 (2020): 103-110. https://doi.org/10.37668/oceanide.v13i.46 ISSN: 1989-6328.

“Relational Difference in Sinéad Morrissey’s Poetry: An Ecocritical Approach” Études Irlandaises, 44.1 (2019): 73-85. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425579 ISSN: 2259-8863, 0243-1106

“Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity” Women’s Studies,47.2 (2018): 160-172. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425579

“Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility”. Estudios Irlandeses 12 (2017).92-103. https://doi.org/10.24162/EI2017-6850 ISSN: 1699-311X.

Los ritos de los sentidos. Poesía árabe. Antoloxía, tradución, introdución e apéndices por Jaouad Elouafi, Bahi Takkouche, Manuela Palacios e Arturo Casas. Ilustraciones caligráficas por Hachemi Mokrane. Madrid: Cantarabia, 2015. ISBN: 978-84-86514-63.