Manuela Palacios González 

Manuela Palacios González é Profesora Titular de Literatura Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela (USC). Palacios González dirixiu cinco proxectos de investigación financiados polo Ministerio de Ciencia e Innovación e centrados no estudo da literatura irlandesa e galega contemporánea, editando e coeditando varios libros en relación con esta liña de investigación: Pluriversos (2003), Palabras extremas (2008), Writing Bonds (2009), Creation, Publishing and Criticism (2010), To the Winds Our Sails (2010), Forked Tongues (2012) e Six Galician Poets (2016), Migrant Shores (2017), Ανθολογία Νέων Γαλικιανών Ποιητών – Antoloxía De Poesía Galega Nova (2019) y Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies (Estudios Irlandeses, 15.2, 2020). Outras publicacións de Palacios González inclúen traducións de poesía e ficción europea e árabe (Los ritos de los sentidos, Vello ceo nórdico, Cara ao faro), monografías sobre a imaxinería pictórica en Virginia Woolf e en Richard III de Shakespeare, así como tamén artigos sobre ecocrítica. Ademais desde 2020 tamén é membro do College of Expert Reviewers da European Science Foundation.

 

@: manuela.palacios@usc.es

http://irgal.es/ 

PUBLICACIÓNS REPRESENTATIVAS:

Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies (co-editado con Margarita Estévez Saá e Noemí Pereira Ares) (2020). Special Issue Estudios Irlandeses 15.2 (2020). ISSN: 1699-311X. https://doi.org/10.24162/EI.

“Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol” (Co-escrito con María Xesús Nogueira Pereira). Oceánide, 13 (2020): 103-110. https://doi.org/10.37668/oceanide.v13i.46 ISSN: 1989-6328.

“Relational Difference in Sinéad Morrissey’s Poetry: An Ecocritical Approach” Études Irlandaises, 44.1 (2019): 73-85. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425579 ISSN: 2259-8863, 0243-1106

“Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity” Women’s Studies,47.2 (2018): 160-172. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425579

“Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility”. Estudios Irlandeses 12 (2017).92-103. https://doi.org/10.24162/EI2017-6850 ISSN: 1699-311X.

Los ritos de los sentidos. Poesía árabe. Antoloxía, tradución, introdución e apéndices por Jaouad Elouafi, Bahi Takkouche, Manuela Palacios e Arturo Casas. Ilustraciones caligráficas por Hachemi Mokrane. Madrid: Cantarabia, 2015. ISBN: 978-84-86514-63.