Constante González Groba

Constante González Groba é Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, onde vén impartindo clases de Literatura Norteamericana desde 1983. Foi bolseiro Fulbright na Universidade de Texas en Austin. A súa liña fundamental de investigación é a narrativa feminina do Sur dos EE. UU., con especial atención ás interaccións de xénero, raza e sexualidade. Editou textos paralelos en inglés e español de Criticism and Fiction, de William Dean Howells e The Responsibilities of the Novelist, de Frank Norris. É autor dunha edición crítica de The Awakening, de Kate Chopin, orientada a estudantes universitarios. É tamén autor do libro La  novelística de Carson McCullers: soledad, amor e identidad, ademais de ensaios e capítulos de libros sobre Carson McCullers, Stephen Crane, Lee Smith, Lillian Smtih, Elizabeth Madox Roberts, Bobbie Ann Mason, Ellen Glasgow, Harper Lee, entre outros autores. O seu último libro é On Their Own Premises: Southern Women Writers and the Homeplace (Universitat de Valéncia, 2008).  Editou o libro Hijas del Viejo Sur: la mujer en la  literatura del Sur de los Estados Unidos (Universitat de Valéncia, 2012), que inclúe tres capítulos seus, así como o volume Unsteadily Marching On: The US South in Motion (Universitat de Valéncia, 2013), unha colección de ensaios de especialistas na literatura e cultura do Sur dos EE. UU. Liderou proxectos de investigación competitivos sobre as mulleres escritoras do sur estadounidense, sobre a ficción sureña e os dereitos civís e sobre a autobiografía feminina do sur. 

@: constante.gonzalez@usc.es 

PUBLICACIÓNS REPRESENTATIVAS:

“Ellen Glasgow’s Life and Gabriella: The Darwinian Struggle for Life and the Romance of Progress”. RÉSONANCES 15.1 (2015): La Vocation au féminin / Women and Vocation. 119-135. ISSN 1245-2262.

“‘So Far as I and My People Are Concerned the South Is Fascist Now and Always Has Been’: Carson McCullers and the Racial Problem”. ATLANTIS 37.2 (December 2015). 63-81. ISSN 0210-6124.

“The View from Elsewhere Shapes the Racial Conversion Narrative: Lillian Smith and Katharine Du Pre Lumpkin”. In The South from Elsewhere. Ed. Marcel Arbeit. Palacký University Olomouc. Olomouc: Czech Republic, 2014. ISBN 978-80-244-4397-3. 55-77.

“The Call of the Hearth versus the Call of the Wild: Residence and Transience in Bobbie Ann Mason’s Short Fiction”. In Short Story Criticism: Criticism of the Works of Short Fiction. Volume 193. Ed. Lawrence J. Trudeau. Detroit: Gale Cengage Learning. ISBN-13: 978-1-4144-9520-0. 299-307.

“Putting the Dynamic Past to Everyday Use in the Fiction of Southern Women Writers”. In Short Story Criticism: Criticism of the Works of Short Fiction. Volume 193. Ed. Lawrence J. Trudeau. Detroit: Gale Cengage Learning. ISBN-13: 978-1-4144-9520-0. 336-342.

“Illness as Metaphor in the American South: Lee Smith’s Diagnosis of a Schizophrenic Culture and a Metastasized Social Body”. In The Scourges of the South: Essays on “The Sickly South” in History, Literature, and Popular Culture. Eds. Thomas Bjerre and Beata Zawadla. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-6360-2. 133-148.

“Ellen Glasgow’s The Battle-Ground: The New Woman Emerges from the Ashes of the Civil War”. In Innocence and Loss: Representations of War and National Identity in the United States. Eds. Cynthia Stretch and Cristina Alsina. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. ISBN-10: 1-4438-5647-9. 27-47.

“Southern Fictional Tomboys Destabilize Traditional Gender Roles and Dominant Notions of Whiteness”. In Dixie Matters: New Perspectives on Southern Femininities and Masculinities. Ed. Urszula Niewiadomska-Flis. Studies in Literature and Culture, vol.10. Lublin, Poland: Wydawnictwo KUL (KUL Publishers), 2013. 978-83-7702-795-0. 131-151.

“Lillian Smith, Racial Segregation, Civil Rights and American Democracy”. Moravian Journal of Literature and Film 3, no.1 (Fall 2011), pp. 49-66. ISSN 1803-7720.

“‘The Call of the Hearth or the Call of the Wild?’ Negotiating the Split between the Homeplace and the Wider World in Bobbie Ann Mason’s Fiction, with Special Emphasis on the Nancy Culpepper Stories”. In L’Espace du Sud au féminin, editado por Brigitte Zaugg y  Gérald Préher. Pp. 135-153. Université Paul Verlaine-Metz. Centre de Recherche “Écritures”. Collection Littératures des mondes contemporains, Série Amériques, nº 7. 2011. ISBN 978-2-917403-19-8.