Susana Doval Suárez

Susana Doval Suárez

Susana Mª Doval Suárez é Profesora Titular na Universidade de Santiago de Compostela  (USC) onde imparte materias de morfoloxía e sintaxe, entre outras. Os seus intereses investigadores inclúen a aprendizaxe de segundas linguas e, en particular, a adquisición de competencias discursivas e ortográficas. Nesta liña, publicou múltiples contribucións como The Acquisiton of L2-English Spelling (2004). Doval Suárez tamén desenvolveu estudos de investigación no ámbito da lingüística contrastiva e da análise (contrastivo) do discurso, co-editando, entre outros, os volumes Contrastive Discourse Analysis: Functional and Corpus Perspectives (2013) e The Dynamics of Language Use: Functional and Contrastive Perspectives (2005).

 

Correo electrónico: susanamaria.doval@usc.es

Ligazóns: http://www.usc.es/scimitar/ 

Publicacións Recentes:

 

  • The Use of Extraposition in the Written Production of Spanish Advanced Learners of English” (en coautoría con Elsa Mª González Álvarez). The Linguistics Journal  10.1 (2016): 5-27.

  • The Acquisiton of L2-English Spelling. Muenchen: Lincom Europa, 2004.