Laura Lojo Rodríguez 

Laura Lojo Rodríguez é Profesora Titular de Universidade no Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá (Universidade de Santiago de Compostela), onde imparte Literatura en Lingua Inglesa e Estudos de Xénero. Lojo-Rodríguez é a coordinadora do grupo de investigación de referencia competitiva Discurso e Identidade (ED431C/01 GI-1924, Xunta de Galicia), e investigadora principal do proxecto do plan nacional Intersections: Gender and Identity in the Shot Fiction of Contemporary Women Writers (FEM2017, 83084P, AEI, FEDER, http://www.intersections.es/) e do proxecto europeo Short Fiction Beyond Borders (SFBB, Erasmus+ Strategic Partnerships) na USC. Lojo-Rodríguez participa nas redes de investigación “THe European Network for Short Fiction Research” (ENSFR, http://ensfr.univ-angers.fr/) e  Literaturas Anglófonas del siglo XXI: Espacios narrativos y performativos (RED2018-102678-T), Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (AEI, FEDER). Lojo é membro de diversos comités científicos de revistas e editorias académicas nacionais e estranxeiras, como International Journal of English Studies (IJES), Journal of the Short Story in English (JSSE) e English Studies (ES).

@: laura.lojo@usc.es

 

PUBLICACIÓNS REPRESENTATIVAS:

Lojo Rodríguez, Laura Mª,  Jorge Sacido Romero y Noemí Pereira Ares (eds.). Postcolonial Youth in Contemporary Fiction in Britain. Amsterdam: Brill Rodopi [en prensa].

Lojo Rodríguez, Laura Mª & Barbara Korte (eds.). Borders and Border Crossing in the Contemporary English Short Story. Londres: Palgrave, 2019. ISBN: 978-3-030-30358-7. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030303587

Lojo Rodríguez, Laura Mª and Jorge Sacido Romero (eds.). Gender and Short Fiction: Women’s Tales in Contemporary Britain. New York: Routledge (2018). ISBN: 978-1-138-09364-5. 

https://www.routledge.com/Gender-and-Short-Fiction-Womens-Tales-in-Contemporary-Britain/Sacido-Romero-Lojo-Rodriguez/p/book/9780367665722

Lojo Rodríguez, Laura Mª. “Magic Realism and Experimental Fiction: From Virginia Woolf to Jeanette Winterson”, in Anne Fernald, ed. The Oxford Handbook of Virginia Woolf. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Lojo Rodríguez, Laura Mª. ‘“Thought in American and for the Americans”: Victoria Ocampo, Sur and European Modernism’, in  Falcato A., Cardiello A. eds. The Condition of Modernism. Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 167-190.

Lojo Rodríguez, Laura Mª. “Unnatural Promises: The Trace of Evil in Elizabeth Bowen’s ‘The Demon Lover.” Reading the Trace: History and Memory in Modern and Contemporary Fiction. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.

Lojo Rodríguez, Laura Mª.  “Virginia Woolf in Spanish-Speaking Countries.The Blackwell Companion to Virginia Woolf. Ed. Jessica Berman. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. 467-480. ISBN: 978-1-118-45788-7.

Lojo Rodríguez, Laura Mª.  “La poética del cuento en la primera mitad del siglo XX en Reino Unido: Virginia Woolf y Elizabeth Bowen.” Fragmentos de realidad: Los autores y las poéticas del cuento en lengua inglesa. Ed. Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. Valladolid: Servicio de publicaciones de la Universidad, 2015. 111-125. ISBN: 978-84-8448-828-6. 111-125.

Lojo Rodríguez, Laura Mª. Unveiling the Past: Éilís Ní Dhuibhne’s ‘Sex in the Context of Ireland.’” Nordic Irish Studies, 13.2 (2014): 19-30. ISSN: 1602-124X.

Lojo Rodríguez, Laura Mª. ‘The Saving Power of Hallucination’: Elizabeth Bowen’s “Mysterious Kôr” and Female Romance.” Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 62.4 (2014): 273-289. ISSN: 0044-2305.

Lojo Rodríguez, Laura Mª.  “Exilio, historia, e a visión feminina: Éilís Ní Dhuibhne.” Cultura y migraciones: Enfoques multidisciplinarios. Felipe Andrés Aliaga Sáez.  Santiago de Compostela: Servicio de publicaciones de la Universidad, 2013. 178-183. ISBN-13: 978-84-15876-29-8.

Lojo Rodríguez, Laura Mª.  Moving across a Century: Women’s Short Fiction from Virginia Woolf to Ali Smith (Editora).  Bern: Peter Lang, 2012. ISBN 978-3-0343-1064-2.