José Manuel Barbeito Varela 

J. Manuel Barbeito Varela é Profesor Titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela (USC). A súa investigación céntrase principalmente no estudo da identidade e a subxectividade na tradición literaria en lingua inglesa. Nesta liña, ten publicado sobre escritores como W. Shakespeare, J Milton, J. Swift, J. Austen, T. Hardy, W. B. Yeats, James Joyce ou Salman Rushdie. Barbeito Varela é autor de títulos como Las Brönte y su mundo (2006) ou El individuo y el mundo moderno: el drama de la identidad en siete clásicos de la literatura británica (2004). Tamén editou In Mortal Shakespeare. Radical Readings (1989), Paradise Lost: The Word, the words, the world (1991)Modernity, Modernism, Postmodernism (2000)Feminism, Aesthetics and Subjectivity: Essays on Women and Culture in Early Twentieth Century British Literature (2001), e coeditou o volume National Identities and European Literatures (2008). Fóra do ámbito dos estudos ingleses, publicou o capítulo “Spanish and Spanish-American Poetics and Criticism,” en Cambridge History of Literary Criticism, vol. IX (2001).Mais recentemente, o seu interese na teoría literaria e na relación entre a filosofía e a literatura pode verse reflectido nos ensayos ‘Jonathan Culler: Teoría, literatura y la posibilidad de la crítica,’ en  Theory Now. A Journal of Theory, Literature, en Critique, and Thought. Vol. 1 (2018) e ‘Derrida, Badiou, and the Possibilities and Limits of Spectrality,’ aceptado para a súa publicación en Badiou Studies. Barbeito Varela coordinou diversos proxectos de investigación e ten organizado varias conferencias e seminarios que contaron coa presenza de recoñecidos académicos no campo da teoría crítica. 

@: jmanuel.barbeito@usc.es

PUBLICACIÓNS REPRESENTATIVAS:

Barbeito Varela, Jose Manuel. “Derrida, Badiou, and the Possibilities and Limits of Spectrality.” Accepted for publication in Badiou Studies.

Barbeito Varela, Jose Manuel. “Jonathan Culler: Teoría, literatura y la posibilidad de la crítica.” Theory Now. A Journal of Theory, Literature, Critique, and Thought 1-1, 2018: 35-50.

Barbeito Varela, Jose Manuel. “Europe like Hamlet; or, Hamlet as a Mousetrap.” Shakespeare Lives 25-2, 2016: 5-13.

Barbeito Varela, Jose Manuel. “El tiempo, el amor y la celebración del ser según ‘Lullaby,’ de W.H. Auden.” Quaderns de Versàlia W. H. Auden, 2014: 26-33.

Barbeito Varela, Jose Manuel, María Lozano Mantecón. “Mind the Gap: Modernism in Salman Rushdie’s Postmodern Short Stories.” Modernism, Postmodernism, and the Short Story in English, edited byJorge Sacido Romero. Ámsterdam: Rodopi / Brill, 2012: 175-206.

Barbeito Varela, Jose Manuel. National Identities and European Literatures (coedited with Jaime Feijóo, Antón Figuero and Jorge Sacido). Bern: Peter Lang, 2008.

Barbeito Varela, Jose Manuel. ‘Moral Realism, Radical Politics. A Commentary on Ferry Eagleton’s Holy Terror.’ Philosophy and Social Criticism 34, 2008.

Barbeito Varela, Jose Manuel. Las Brönte y su mundo. Madrid: Síntesis, 2006.

Barbeito Varela, Jose Manuel. “John Huston’s vs. James Joyce’s ‘The dead.’” Books in Motion: Adaptation, Intertextuality, Authorship, edited by Mireia Aragay. Amsterdam: Rodopi, 2005: 145-161. 

Barbeito Varela, Jose Manuel. El individuo y el mundo moderno: el drama de la identidad en siete clásicos de la literatura británica. Oviedo: Septem, 2004.

Barbeito Varela, Jose Manuel. Feminism, Aesthetics and Subjectivity: Essays on Women and Culture in Early Twentieth-Century British Literature (editor). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2001.

Barbeito Varela, Jose Manuel. “A Conversation with Terry Eagleton.” Atlantis 23.2, 2001: 165-185.