Vanesa Roldán Romero

Vanesa Roldán Romero ten un Grao en Estudos Ingleses (2017) e un Mestrado en Literatura e Lingüística Inglesas (2018) pola Universidade de Granada. Roldán Romero está traballando actualmente na súa tese doutoral baixo a supervisión da Dr. Manuela Palacios González (USC) e a Dr. Margarita Carretero González (UGR). Provisionalmente titulada “O Tropo Animal na Ficción Irlandesa Contemporánea ”, a tese explora como o tropo animal é empregado na ficción contemporánea de tres escritoras irlandesas e as consecuencias éticas de cada un destes enfoques. Os principais intereses de Roldán Romero inclúen a literatura irlandesa contemporánea, a ecocrítica, o posthumanismo e a ética non-humana.

@:  vanesa.roldan@usc.es

“Transhumanist Contraceptives in June Caldwell’s ‘The Implant.’” Journal of Posthuman Studies 4. 1 (2020): 96-106. doi: 10.5325/jpoststud.4.1.0096

“Parodying the Past to Subvert the Present in Jasper Fforde’s Nextian Series.” Alternative Realities: New Challenges for American Literature in the Era of Trump, UCD Clinton Institute for American Studies, 14 December 2019.

“Patriarchal Cloning in Jasper Fforde’s The Woman Who Died a Lot.” 43rd Annual AEDEAN Conference, University of Alicante, 13 November 2019.

“Prosthetic Contraceptuves in June Caldwell’s Room Little Darker.” XXII Simposio de la SELGYC, University of Granada, 15 March 2019.

“Hybrid Identities in Jasper Fforde’s The Woman Who Died a Lot.” 10th Beyond Humanism Conference, University of Lower Silesia, 19 July 2018.