Vanesa Lado Pazos 

Vanesa Lado Pazos estudou o Grao en Lingua e Literatura Inglesas (2018) e o Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións (2019) na Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade está elaborando a súa tese doutoral baixo a dirección do profesor Constante González Groba. Provisionalmente titulada Estudo da espectralidade na ficción afroamericana contemporánea, a disertación examina o uso recorrente do espectral en relación co trauma en varias novelas escritas por autoras afroamericanas dende finais dos oitenta ata o presente. As principais liñas de investigación de Lado Pazos inclúen a literatura e a cultura afroamericana e do sur dos Estados Unidos.  

@: vanesa.lado.pazos@usc.es

“Finished With All That”: The Death of the Southern Lady and the Emergence of the New Woman in Ellen Glasgow’s Fiction.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF. Philologiae, vol.38, no.2, 2020. 

“The Specter of Racial and Sexual Liminality in Randall Kenan’s A Visitation of Spirits.Paper presented at the Conference ‘Liminal Identities: Nature, Culture and Society’, University of Santiago de Compostela (online), 05 October 2020.

““I Belong to the Abandoned Fields”: An Ecofeminist Approach to Ellen Glasgow’s Barren Ground.” Paper presented the International Conference ‘Language and Violence: Literary Meditations in the Age of the Anthropocene’, University of Vigo, 16-17 January 2020.

““A Revolt from the Pretense of Being”: The Death of the Southern Lady and the Emergence of the New Woman in Ellen Glasgow’s Novels.” Paper Presented at the AEDEAN Conference 2019, University of Alicante, 13-15 November 2019.