EVENTS

LECTURES
CONFERENCES, SEMINARS and WORKSHOPS
  • Seminar and workshop “Verse-Music and the Ring of Ideas: Christopher Norris on Poetry and Poetics”, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 03-06/05/2021.
  • Seminar “Virginia Woolf Beyond Words”, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 05/03/2021.

  • Seminario “The Return of the King”. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015. Coordinadora: Cristina Mourón Figueroa.
  • XXV Encuentros de la Asociación Española James Joyce. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 29-30 de abril de 2014. Coordinadores: Teresa Caneda Cabrera (U. de Vigo), José Manuel Estévez-Saá (UDC) e Margarita Estévez-Saá (USC).
  • Second Santiago de Compostela International Workshop on Discourse Analysis (IWoDa’13)Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 19-21 de xuño de 2013. Comité Organizador: María de los Ángeles Gómez González (coordinadora), Margarita Estévez Saá, Laura Lojo Rodríguez, Susana Doval Suárez, Elsa González Álvarez, Jorge Sacido Romero, Cristina Mourón Figueroa e Teresa Sánchez Roura.
  • Seminario ‘’The Age of Theory in Perspective’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 14-18 de xaneiro de 2013. Coordinadores: José Manuel Barbeito Varela e Margarita Estévez Saá.
  • Seminario ‘A Reassessment of King Richard III: The Man and the Myth’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2011. Coordinadora: Cristina Mourón Figueroa.
  • Seminario Internacional ‘Modernism and Postmodernism in the English Short Story’Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 27-30 de outubro de 2010. Coordinador: Jorge Sacido Romero.
  • Seminario Internacional ‘The Order of Ghosts. Literature, Philosophy, Psychoanalysis’Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 16-18 de marzo de 2006. Coordinador: José Manuel Barbeito Varela.
COURSES
  • Summer Course ‘Estudos de xénero: A literatura en feminino/masculino’. Celebrado na Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 12-14 xullo 2006. Coordinadora: Manuela Palacios González.