Esther Gómez López

Esther Gómez López

 

Esther Gómez López naceu en Santiago de Compostela en 1987, onde se licenciou en Filoloxía Inglesa no 2010. No ano 2014, estudou un mestrado interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados na mesma universidade. Actualmente está a escribir a súa tese de doutoramento baixo a supervisión da Dr. Susana María Jiménez Placer sobre a obra da escritora norteamericana Joyce Carol Oates. A tese céntrase no desenvolvemento dos individuos no marco da familia e no impacto da violencia sobre ela, adoptando unha perspectiva multidisciplinar baseada principalmente nos estudos de xénero, estudos de trauma, ciencias sociais, psicoloxía do desenvolvemento e psicoloxía clínica.

 

Correo electrónicoesther.gomez.lopez@rai.usc.es

Contribucións Recentes:

 

  • “Parenting Styles in the Fiction of Joyce Carol Oates”. Relatorio presentado no 41º Congreso de AEDEAN, Universidade de La Laguna, Tenerife, 9 novembro 2017.

  • “The Development of the Self within the Family Circle in Joyce Carol Oates’ Carthage, relatorio presentado no 2º Congreso Internacional The Discourse of Identity, Universidade de Santiago de Compostela, 9 xuño 2017.

  • “Recovering from Rape in Joyce Carol Oates’s We Were the Mulvaneys, relatorio presentado no 13º Congreso de SAAS “Understanding (Human) Nature”, Universidade de Extremadura, Cáceres, 7 abril 2017.

  • “Family Relationships in the Fiction of Joyce Carol Oates”,  exposición presentada no IDAES Graduate Day, Universidade da Coruña, A Coruña, 30 maio 2017.

  • “Family Loss in Joyce Carol Oates’s We Were the Mulvaneys On the Move: Glancing Backwards to Build a Future in English Studies. 39. (08 Xuño 2016): 101-105.

  • “Family Loss in Joyce Carol Oates’s We Were the Mulvaneys, relatorio presentado no 39º Congreso AEDEAN, Universidade de Deusto, Bilbao, 11 novembro 2015.