EQUIPO LITERATURA 3: 'RELATO DE MULLERES NO REINO UNIDO'

Membros Principais USC: Jorge Sacido-Romero (coordinador), Laura Lojo-Rodríguez

Liñas de Investigación: Narrativa breve en lingua inglesa; Crítica literaria; Estudos de xénero; Estudos comparativos da narrativa breve.

Páxina Web: http://womenstales.eu/

O Equipo Literatura 3, coordinado por Jorge Sacido Romero, desenvolve o seu labor investigador ao redor da literatura escrita por mulleres no Reino Unido, contando con membros como Laura Lojo Rodríguez quen é especialista en literatura británica de autoría feminina e un referente no estudo da obra da escritora Virginia Woolf. Na actualidade e ao amparo dun proxecto do Plan Nacional de I+D+I, coordinado por Jorge Sacido  Romero e titulado “Contos de mulleres”: A narrativa breve de escritoras británicas (FEM2013-41977-P), o Equipo Literatura 3 centra a súa investigación no estudo da narrativa breve no Reino Unido, explorando e analizando como diferentes escritoras británicas empregaron este xénero literario para desafiar a autoridade patriarcal e redefinir a posición da muller na sociedade. Como resultado desta liña de investigación, publicáronse diversas contribucións, entre elas: “The Voice in Twentieth-Century English Short Fiction: E.M. Forster, V.S. Pritchett and Muriel Spark” (Sacido Romero, 2015); “La poética del cuento en la primera mitad del siglo XX en Reino Unido: Virginia Woolf y Elizabeth Bowen” (Lojo Rodríguez, 2015); Moving across a Century: Women’s Short Fiction from Virginia Woolf to Ali Smith (Peter Lang 2012), editado por Laura Lojo  Rodríguez; Modernism, Postmodernism, and the Short Story in English (Rodopi / Brill 2012), editado por Jorge Sacido Romero. Así mesmo, os resultados desta investigación tamén foron difundidos en foros científicos nacionais e estranxeiros, así como nos seminarios internacionais Women’s Tales in Motion: Contemporary Literature in the British Isles (2015) e Gender and  Short Fiction: Women’s Tales in Contemporary Britain (2016), celebrados en Santiago de Compostela e organizados polos membros do equipo en colaboración coa Oficina de Igualdade de Xénero da USC.